• Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 1 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 1 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 1 Động học gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Động học chất điểm; Hai chuyển động cơ bản của vật rắn; Tổng hợp chuyển động của chất điểm; Chuyển động song phẳng của vật rắn; Động học cơ cấu.

   119 p dnulib 26/06/2022 12 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 3 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 3 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 3 Động lực học, cung cấp cho người học những kiến thức như: Động lực học chất điểm; Các đặc trưng hình học khối lượng của cơ hệ; Các định lý của động lực học đối với cơ hệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   121 p dnulib 26/06/2022 12 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 2 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 2 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 2 Tĩnh học cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản về hệ tiên đề tĩnh học; Lý thuyết về hệ lực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p dnulib 26/06/2022 12 0

 • Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 4 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 4 - Huỳnh Vinh

  Bài giảng Cơ học ứng dụng: Phần 4 Cơ học vật rắn biến dạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Các trường hợp thanh chịu lực cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p dnulib 26/06/2022 10 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 2 Động học chất điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Chuyển động thẳng, sự rơi; Các dạng đồ thị của chuyển động thẳng; Các phép biến đổi vector; Chuyển động trong không gian hai và ba chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p dnulib 26/06/2022 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 4 Các định luật bảo toàn Công, công suất; Động năng, thế năng, cơ năng; Định luật bảo toàn cơ năng; Định luật bảo toàn năng lượng; Động lượng, định luật bảo toàn động lượng; Va chạm đàn hồi, va chạm mềm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p dnulib 26/06/2022 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.1 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.1 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.1 Động lực học chất điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: 3 định luật Newton; Một số lực đặc biệt; Phân tích lực và phương pháp giải các bài toán tĩnh học và động lực học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p dnulib 26/06/2022 10 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.2 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 3.2 Động lực học chất điểm, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuyển động tròn; Định luật vạn vật hấp dẫn; Các định luật Kepler. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p dnulib 26/06/2022 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 5 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 5 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 5 Động học vật rắn, cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương trình động học với gia tốc góc không đổi; Mô-men quán tính, mô-men quay; Mô-men động lượng, động năng quay; Định luật bảo toàn mô-men động lượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p dnulib 26/06/2022 10 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 1 Đo lường và sai số, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ đo lường SI; Đo đạc và sai số. Mời các bạn cùng tham khảo!

   22 p dnulib 26/06/2022 9 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 6 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 6 - Phạm Đỗ Chung

  Bài giảng Vật lý đại cương: Chương 6 Chất lưu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các khái niệm cơ bản; Nguyên lí Pascal; Nguyên lí Archimede; Phương trình Bernoulli. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p dnulib 26/06/2022 9 0

 • Nghiên cứu hiệu ứng quang xúc tác và khả năng hấp phụ Cr (VI) của vật liệu Nanocomposite ZnO – CuO

  Nghiên cứu hiệu ứng quang xúc tác và khả năng hấp phụ Cr (VI) của vật liệu Nanocomposite ZnO – CuO

  Trong báo cáo "Nghiên cứu hiệu ứng quang xúc tác và khả năng hấp phụ Cr (VI) của vật liệu Nanocomposite ZnO – CuO", vật liệu nanocomposite ZnO – CuO được chế tạo bằng phương pháp đồng kết tủa ủ bình thủy nhiệt. Các tính chất của vật liệu composite đã được khảo sát thông qua các phép đo: nhiễu xạ tia X, phổ hấp thụ UV-vis, phổ FTIR, hiển vi điện...

   7 p dnulib 26/06/2022 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số