• Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 1

  Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 1

  "Bài giảng Xây dựng các hệ thống nhúng: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về dao động và sóng: dao động cơ, dao động điện từ, sóng cơ, sóng âm và hiệu ứng Doppler; giao thoa ánh sáng: cơ sở của quang học sóng, hiện tượng giao thoa ánh sáng; nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng của sóng cầu; tán sắc,...

   134 p dnulib 25/04/2022 8 0

 • Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 2

  Bài giảng Vật lý 3 và thí nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Xây dựng các hệ thống nhúng: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về thuyết tương đối hẹp Einstein; động lực học tương đối tính – hệ thức Einstein; quang học lượng tử; các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối; cơ học lượng tử; vật lý nguyên tử; mômen động lượng và mômen từ của...

   147 p dnulib 25/04/2022 7 0

 • Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 2

  Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về hai tiên đề Einstein, phép biến đổi Lorentz và các hệ quả, động lực học tương đối tính – hệ thức Einstein; bức xạ nhiệt, bức xạ nhiệt cân bằng, các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối, thuyết lượng tử của Planck và...

   166 p dnulib 25/04/2022 7 0

 • Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 1

  Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 1

  "Bài giảng Vật lý 2 và thí nghiệm: Phần 1" dành cho sinh viên chuyên ngành Điện tử - Viễn thông cung cấp cho học viên những kiến thức về dao động cơ, dao động điện từ, sự tổng hợp dao động; sóng cơ, sóng âm, hiệu ứng Doppler, sóng điện từ; giao thoa ánh sáng, thuyết điện từ về ánh sáng của Maxwell; hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng, nhiễu xạ gây...

   145 p dnulib 25/04/2022 7 0

 • Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1

  Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1

  "Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 1" cung cấp cho học viên những kiến thức về động lực học chất điểm; động lực học hệ chất điểm – vật rắn, định luật bảo toàn động lượng, phương trình chuyển động quay của vật rắn; năng lượng; trường hấp dẫn, định luật Newton về hấp dẫn vũ trụ ; nguyên lý I của nhiệt động học, nội...

   116 p dnulib 25/04/2022 7 0

 • Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 2

  Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Vật lý 1 và thí nghiệm: Phần 2" tiếp tục cung cấp cho học viên những kiến thức về trường tĩnh điện, điện thông và định lý Ostrogratski-Gauss đối với điện trường; vật dẫn, điều kiện và tính chất vật dẫn cân bằng tĩnh điện; điện môi, điện trường tổng hợp trong chất điện môi; từ trường của dòng điện...

   209 p dnulib 25/04/2022 7 0

 • Ứng dụng phương pháp biến đổi quang học trong thiết kế vật liệu truyền nhiệt âm

  Ứng dụng phương pháp biến đổi quang học trong thiết kế vật liệu truyền nhiệt âm

  Trong bài viết này, nhóm nghiên cứu trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp biến đổi quang học và mở rộng phương pháp này trong thiết kế vật liệu truyền nhiệt âm, một dạng vật liệu biến hóa mới có nhiều tính chất đặc biệt trong việc điều khiển luồng nhiệt so với các thiết bị nhiệt thông thường.

   6 p dnulib 24/03/2022 15 0

 • Nghiên cứu xử lí phổ nhiệt phát quang (TL) bằng phần mềm Python

  Nghiên cứu xử lí phổ nhiệt phát quang (TL) bằng phần mềm Python

  Bài viết này đưa ra phương pháp sử dụng phần mềm Python để mô phỏng và làm khớp đường cong thực nghiệm của phổ TL theo các mô hình khác nhau. Phương pháp mô phỏng phổ TL dựa vào thông số bẫy hoặc thông số đỉnh phổ theo các phương trình động học. Việc xử lí và phân tích phổ TL tìm ra được các thông số đặc trưng của phổ TL của vật liệu...

   15 p dnulib 24/03/2022 14 0

 • Phương pháp K-Zero trong phân tích kích hoạt Neutron (k0 - NAA)

  Phương pháp K-Zero trong phân tích kích hoạt Neutron (k0 - NAA)

  Phân tích kích hoạt neutron (NAA) là một phương pháp phân tích vật lí hạt nhân không hủy mẫu với độ nhạy và độ chính xác cao có khả năng giải quyết nhiều bài toán thực tế trong nghiên cứu địa chất, khảo cổ, nông – sinh – y, vật liệu, môi trường. Trong NAA, có 3 loại nguồn neutron thường được sử dụng: Nguồn đồng vị, máy gia tốc và lò phản...

   7 p dnulib 24/03/2022 16 0

 • Ứng dụng Socrative đánh giá thường xuyên trong dạy học Vật lí

  Ứng dụng Socrative đánh giá thường xuyên trong dạy học Vật lí

  Bài viết trình bày các biện pháp và quy trình sử dụng Socrative hỗ trợ đánh giá thường xuyên trong dạy học Vật lí. Quá trình thực nghiệm sư phạm được tiến hành trên 120 học sinh Trường Trung học phổ thông Bùi Dục Tài, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Kết quả thực nghiệm sư phạm cho thấy, Socrative là một công cụ hiệu quả đối với hoạt động...

   6 p dnulib 24/03/2022 15 0

 • Giáo trình Vật lý thống kê: Phần 1

  Giáo trình Vật lý thống kê: Phần 1

  Giáo trình Vật lý thống kê: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những khái niệm cơ sở của vật lý thống kê; Quang hệ của nhiệt động học với vật lý thống kê; Vật lý thống kê các quá trình cân bằng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   183 p dnulib 26/02/2022 58 0

 • Giáo trình Vật lý thống kê: Phần 2

  Giáo trình Vật lý thống kê: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Vật lý thống kê tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vật lý thống kê các quá trình không cân bằng; Lý thuyết cổ điển về các quá trình không cân bằng; Lý thuyết lượng tử các quá trình không cân bằng; Một số phương pháp lý thuyết trường lượng tử cho các hệ nhiều hạt trong vật lý thống kê. Mời các...

   125 p dnulib 26/02/2022 34 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số