Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 1 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 1 Tổng quan về quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức như: Doanh nghiệp; Môi trường kinh doanh; Quản trị kinh doanh. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.