Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 2 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 2 Quản trị sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị sản xuất; Kế hoạch hoá sản xuất; Một số công cụ hỗ trợ phối hợp sản xuất; Một số phương pháp quản trị SX. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.