Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 6 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 6 Quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị tài chính; Các nguồn cung ứng vốn cho doanh nghiệp; Phân tích tài chính doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.