Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 4 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 4 Quản trị cung ứng nguyên vật liệu" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về hoạt động cung ứng nguyên vật liệu; Khái quát về quản trị cung ứng nguyên vật liệu; Xác định cầu và lượng đặt hàng tối ưu; Lựa chọn người cung cấp. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.