Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 5 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 5 Quản trị tiêu thụ" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị tiêu thụ sản phẩm; Nghiên cứu thị trường; Xây dựng chính sách tiêu thụ - chính sách marketing; Kế hoạch hoá khâu tiêu thụ; Tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.