Bài giảng môn Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 3 - ThS. Ngô Thị Hương Giang

Bài giảng môn "Quản trị kinh doanh tổng hợp: Chương 3 Quản trị nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức như: Khái quát về quản trị nhân lực; Phân tích công việc; Hoạch định nguồn nhân lực; Tuyển dụng lao động; Tạo động lực lao động. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng này.