• Trồng tiêu

  Trồng tiêu

  Cây tiêu được xem là cây gia vị thông dụng nhất trên thế giới hiện nay. Nguồn gốc Tây Nam Ấn Đọ nằm ở vùng Ghats và Assam, mọc hoang trong rừng được người Ấn Độ phát hiện, sử dụng đầu tiên và cho rằng việc phát hiện này là rất quý giá vì hạt tiêu có thể dùng làm lê vật triều cống hoặc bồi thường chiến tranh

   50 p dnulib 28/05/2012 93 3

 • KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP - Đặng Thị Hồng Thủy

  KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP - Đặng Thị Hồng Thủy

  Năng suất cây trồng và hiệu quả của sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên. Để đánh giá chính xác các điều kiện khí tượng nông nghiệp và các đặc điểm vi khí hậu của vùng địa lý và sinh thái khác nhau nhằm mục đích đưa ra quyết định tối ưu để gieo hạt và thu hoạch mùa màng, cũng như để thực hiên các công việc...

   83 p dnulib 17/05/2012 430 3

 • TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 1

  TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 1

  Vấn đề đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tin học có một tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển nhân lực, khoa học - kĩ thuật và kinh tế - xã hội. Việt Nam là một nước có trên 70% dân số làm nông nghiệp, vì vậy ứng dụng tin học và công nghệ thông tin có một vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp và nông...

   250 p dnulib 17/05/2012 359 1

 • TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 2, HẾT

  TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG NGÀNH NÔNG NGHIỆP - PHẦN 2, HẾT

  Vấn đề đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng tin học có một tầm quan trọng đặc biệt cho việc phát triển nhân lực, khoa học - kĩ thuật và kinh tế - xã hội. Việt Nam là một nước có trên 70% dân số làm nông nghiệp, vì vậy ứng dụng tin học và công nghệ thông tin có một vai trò to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp và nông...

   256 p dnulib 17/05/2012 380 1

 • GIÁO TRÌNH GIỐNG VẬT NUÔI - Đặng Vũ Bình

  GIÁO TRÌNH GIỐNG VẬT NUÔI - Đặng Vũ Bình

  Giống vật nuôi là môn khoa học ứng dụng các quy luật di truyền để cải tiến về mặt di truyền đối với năng suất và chất lượng sản phẩm của vật nuôi. Để có thể hiểu được bản chất những vấn đề phức tạp của môn học và những ứng dụng trong thực tiễn sản xuất, đòi hỏi người đọc phải có kiến thức về di truyền số lượng, xác...

   150 p dnulib 17/05/2012 357 1

 • Sổ tay điều trị một số bệnh phổ biến ở vật nuôi

  Sổ tay điều trị một số bệnh phổ biến ở vật nuôi

  Thực hiện chủ trương cùa bộ nô nông nghiệp và phát triển mông thôn, trong thời gian hai năm gần đây, nhiều tiến bộ mới về giống gia súc, thức ăn chăn nuôi, phòng trừ dịch hại bảo vệ vật nuôi đã được áp dụng rộng rãi trong ngành chăn nuôi nước ta. Do vậy, đàn gia súc và gia cầm đã tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng

   100 p dnulib 17/05/2012 290 1

 • Bài giảng quản lý sản xuất nông nghiệp

  Bài giảng quản lý sản xuất nông nghiệp

  Doanh nghiệp nông nghiệp là đơn vị sản xuất kinh doanh cơ sở trong nông nghiệp, bao gồm một tập thể những người lao động, có sự phân công và hiệp tác lao động để khai thác và sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố, các điều kiện của sản xuất nông nghiệp nhằm sản xuất ra nông sản hàng hoá và thực hiện dịch vụ theo yêu cầu của xã...

   76 p dnulib 17/05/2012 319 2

 • Người nông dân làm giàu không khó-Lập trang trại làm VAC

  Người nông dân làm giàu không khó-Lập trang trại làm VAC

  Dân giàu là tiêu chí của cuộc sống vật chất. Chính sách của Đảng và Nhà nước ta khuyến khích, tạo điều kiện để mọi người dân làm giàu, dân có giàu nước mới mạnh. Nhưng đó là sự làm giàu chính đáng, hợp pháp, vượt lên tiêu cực khuất tất. Muốn vậy không có con đường nào khác hơn là dựa vào khoa học, thưc hành công nghệ mới....

   173 p dnulib 17/05/2012 309 3

 • Đề thành công khi làm kinh tế trang trại

  Đề thành công khi làm kinh tế trang trại

  Trong cuộc đời, không ai muốn mình là một con người vô dụng. Nhưng làm thế nào để có được thành công trong cuộc đời thì chỉ có một số ít người biết được và họ đã trở thành những vĩ nhân. Tuy nhiên, năng lực của mỗi con người khác nhau nên thành công của mỗi người cũng khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta cần phải có mục tiêu và ý chí

   156 p dnulib 17/05/2012 311 3

 • Kinh tế chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Kinh tế chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Đại hội VI của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đề ra những quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn thực hiện công cuộc đổi ,mới toàn diện đấ nước ta. Trong lĩnh vực kinh tế quá trình đổi mới trong nông nghiệp Việt Nam diễn ra tương đối sớm. Dựa trên cơ sở nghiên cứu,tổng sáng kiến của nhiều địa phương, ngày 13-1-1981...

   138 p dnulib 17/05/2012 289 1

 • Chăn nuôi vịt trên cạn một số kỹ thuật mới

  Chăn nuôi vịt trên cạn một số kỹ thuật mới

  Trong hơn một thập kỷ qua chăn nuôi vịt ở nước ta đã có những bước tiến đáng kể, số đầu vịt tăng bình quân mỗi năm trên 6 %. Sản lượng thịt hơi của vịt ngan đạt trên 60 ngàn tấn. Năng suất thịt và trứng của các loại vịt tăng nhanh. Đạt được thành quả đó là nhờ trong những năm qua nhiều giống vịt nổi tiếng thế giới đã được nhập...

   109 p dnulib 17/05/2012 388 2

 • Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 10

  Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam part 10

  Tài liệu “Kỹ thuật trồng bông vải ở Việt Nam” được biên soạn thành 4 chương với số trang hạn chế, không có điều kiên kj trình bày đầy đủ và trọn vẹn những vấn đề khoa học và thực tiễn sinh động có liên quan đến việc trồng bông, tài liệu chỉ dừng lại ở việc trình bày những vấn đề cơ bản nhất, thiết thực nhất

   13 p dnulib 17/01/2012 287 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số