• Philosophy of Physics: Space and Time (Princeton Foundations of Contemporary Philosophy)

  Philosophy of Physics: Space and Time (Princeton Foundations of Contemporary Philosophy)

  This concise book introduces nonphysicists to the core philosophical issues surrounding the nature and structure of space and time, and is also an ideal resource for physicists interested in the conceptual foundations of space-time theory. Tim Maudlin's broad historical overview examines Aristotelian and Newtonian accounts of space and time, and traces how Galileo's conceptions of relativity and space-time led to Einstein's special and...

   200 p dnulib 06/12/2012 333 3

 • Giai điệu diây và bản giao hưởng vũ trụ

  Giai điệu diây và bản giao hưởng vũ trụ

  Hai lý thuyết vĩ đại tạo nên những trụ cột của vật lý hiện đại là cơ học lượng tử và thuyết tương đối đã ra đời gần như đồng thời vào đầu thế kỷ XX. Cơ học lượng tử, lý thuyết về những cái vô cùng bé, đã được xây dựng trong những năm 1910-1930 bởi một nhúm những con người lãng mạn như Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg, Edwin...

   123 p dnulib 26/11/2012 379 5

 • Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

  Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý

  Phương pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa vật lý Hoạt động ngoại khóa là một hình thức tổ chức dạy học, là một dạng hoạt động của học sinh tiến hành ngoài giờ lên lớp chính thức, ngoài phạm vi quy định của chương trình bộ môn nhằm hỗ trọ cho chương trình nội khóa, góp phần hoàn thiện và phát triển nhân cách, bồi dưỡng năng khiếu và...

   107 p dnulib 20/11/2012 399 2

 • DEFINITIONS OF AND RELATIONS BETWEEN QUANTITIES USED IN RADIATION THEORY

  DEFINITIONS OF AND RELATIONS BETWEEN QUANTITIES USED IN RADIATION THEORY

  An understanding of any discipline must include a familiarity with and understanding of the words used within that discipline, and the theory of radiation is no exception. The theory of radiation includes such words as radiant flux, intensity, irradiance, radiance, exitance, source function and several others, and it is necessary to understand the meanings of these quantities and the relations between them. The meanings of most of the more...

   232 p dnulib 20/11/2012 361 3

 • Công thức vật lý 12

  Công thức vật lý 12

  Để giúp các em học sinh nắm được một cách có hệ thống các công thức trong chương trình Vật Lý 12 Cơ bản từ đó suy ra một số công thức, kiến thức khác dùng để giải nhanh các bài tập trắc nghiệm định lượng, tôi tập hợp ra đây các công thức có trong sách giáo theo từng phần, kèm theo đó là một số công thức, kiến thức rút ra được khi giải...

   22 p dnulib 05/11/2012 319 9

 • Giáo trình điện động lực học

  Giáo trình điện động lực học

  Điện động lực học là học thuyết nghiên cứu về trường điện từ và sự liên hệ giữa nó với điện tích và dòng điện. Nôi dung giáo trình sẽ được hệ thống thành hai phần là điện động lực học vĩ mô và vi mô, giữa hai nội dung này có sự quan hệ mật thiết và làm cơ sở lý thuyết cho nhau. Ngoài ra sinh viên còn cần bổ sung những kiến thức cơ...

   101 p dnulib 02/10/2012 648 14

 • Lectures on Atomic Physics

  Lectures on Atomic Physics

  This is a set of lecture notes prepared for a course on Atomic Physics for second-year graduate students, given at Notre Dame during the spring semester of 1994. The aim in this course was to provide opportunities for hands-on practice in the calculation of atomic wave functions and energies.

   263 p dnulib 27/09/2012 323 3

 • Atomic Physics

  Atomic Physics

  Our aim is to understand Atomic Physics, not just to illustrate the mathematics of Quantum Mechanics. This is both interesting and important, for Atomic Physics is the foundation for a wide range of basic science and practical technology. The structure and properties of atoms are the basis of Chemistry, and hence of Biology. Atomic Physics underlies the study of Astrophysics and Solid State Physics.

   69 p dnulib 27/09/2012 328 2

 • Giáo trình: Nhiệt Động Học 2

  Giáo trình: Nhiệt Động Học 2

  Bộ giáo trình này có liên quan đến các chương trình mới của các trường dự bị vào các trường đại học. Trái với các truyền thống đã in sâu đạm nét, mà theo đó vật lý bị xếp hàng vào môn học thứ yếu sau toán học vì các hiện tượng đã bị che lấp bởi khía cạnh tính toán. Tuy nhiên ở đây các tác giả đã cố gắng thu xếp để đặt toán học...

   155 p dnulib 29/05/2012 338 8

 • Giáo trình: Điện từ học 1

  Giáo trình: Điện từ học 1

  Các phép đối xứng và bất biến của các phân bố điện tích và dòng cho phép nghiên cứu lần lượt những tính chất của trường tĩnh điện và của từ trường. Lưu số bảo toàn và nghiên cứu thông lượng của trường tĩnh điện dẫn tới khái niệm về thế( và thế năng tĩnh điện) , và tới định lý Gauss. Định lý Ampere được phát biểu sau nghiên cứu...

   198 p dnulib 29/05/2012 462 7

 • Vật lý hiện đại

  Vật lý hiện đại

  Tài liệu “Vật lý hiện đại” được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạp ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo các bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề

   497 p dnulib 29/05/2012 380 9

 • Lý thuyết trường điện từ

  Lý thuyết trường điện từ

  tài liệu “Lý thuyết trường điện từ” được dùng làm tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích cho các trường có đào tạp ngành kỹ thuật - nghiệp vụ và đông đảo các bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề

   126 p dnulib 29/05/2012 425 10

Hướng dẫn khai thác thư viện số